OBRA
URBANIZACION DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DEL AR 22 N DE OURENSE
SITUACIÓN
Calles Alexandro Pedrosa, Sta. Tereixiña, Rio Xare
Ourense
PROYECTO
2012
SUPERFICIE
11.730,59 m2

Urbanización del interior de manzana de las calles Alexandro Pedrosa, Sta. Tereixiña, Rio Xares, Rio Bubal y Rio Limia, para zonas verdes y espacios libres
Patek Philippe Replica Watches